Việt Nam chính thức mở cửa du lịch trở lại - Azerai Resort cập nhật tình hình Covid 19

COVID 19 Update

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch trở lại – Azerai Resort cập nhật tình hình Covid 19

Việt Nam chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại từ 15/03/2022

Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động và duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao nhất và cập nhật các hướng dẫn mới nhất. Sự an toàn của khách và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi liên quan đến kì nghỉ tại Azerai trong thời gian tới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.