Quần Vợt

SÂN QUẦN VỢT TẠI CẦN THƠ

Sân quần vợt nằm cạnh sông Hậu và mở cửa tự do cho quý khách.

Sân quần vợt mở cửa từ khi bình minh ló dạng đến lúc hoàng hôn buông xuống.

Bộ phận tiền sảnh sẽ giúp quý khách sắp xếp vợt, bóng và phục vụ nước lọc miễn phí.