Azerai Can Tho Celebrates the Festive Season with a Twist

Azerai Can Tho Celebrates the Festive Season with a Twist

Cùng Azerai Cần Thơ đón mùa lễ hội với những điều mới lạ

Program for December

 • 07 Dec: Christmas Tree Decoration (Pavilion and Islet Lobby)
 • 11 Dec: Mulled Wine Making Class
 • 12 Dec: Fabrication and decoration of Christmas lanterns with Azerai family
 • 13 Dec: Creation of ornaments and decoration following our upcycling values
 • 18 Dec: Christmas Spice Wreath Making Class
 • 19 Dec: Fabrication and decoration of Christmas lanterns with Azerai family
 • 20 Dec: Christmas Cookie Making Class
 • 21 Dec: Mulled Wine Making Class
 • 22 Dec: Christmas Cookie Making Class
 • 23 Dec: Fabrication and decoration of Christmas lanterns with Azerai family
 • 24 Dec: CHRISTMAS EVE FESTIVE PROGRAM 
 • 25 Dec: Creation of ornaments and decoration following our upcycling values
 • 26 Dec: Coconut Leaves Weaving
 • 27 Dec: Traditional Sweet Soup
 • 28 Dec: Lantern Making
 • 29 Dec: Spice Wreath Making
 • 30 Dec: Paper Star and Cracker Making
 • 31 Dec: New Year Eve Programme

Chương trình cho Tháng 12

 • 07 tháng 12: Trang trí cây thông Giáng sinh (tại Pavilion và Islet Lobby)
 • 11 tháng 12: Lớp học làm rượu Mulled Wine
 • 12 tháng 12: Làm và trang trí đèn lồng Giáng sinh cùng gia đình Azerai
 • 13 tháng 12: Chế tạo đồ trang trí bằng vật liệu tái chế
 • 18 tháng 12: Lớp học làm vòng Giáng sinh bằng gia vị khô
 • 19 tháng 12: Làm và trang trí đèn lồng Giáng sinh cùng gia đình Azerai
 • 20 tháng 12: Lớp học làm bánh quy Giáng sinh
 • 21 tháng 12: Lớp học làm rượu Mulled Wine
 • 22 tháng 12: Lớp học làm bánh quy Giáng sinh
 • 23 tháng 12: Làm và trang trí đèn lồng Giáng sinh cùng gia đình Azerai
 • 24 tháng 12: CHƯƠNG TRÌNH TIỆC GIÁNG SINH
 • 25 tháng 12: Chế tạo đồ trang trí bằng vật liệu tái chế
 • 26 tháng 12: Thắt Lá dừa
 • 27 tháng 12: Lớp học chế biến các món chè truyền thống 
 • 28 tháng 12: Làm và trang trí đèn lồng 
 • 29 tháng 12: Trang trí vòng nguyệt quế 
 • 30 tháng 12: Gấp ngôi sao giấy và làm crackers
 • 31 tháng 12: Tiệc Đêm Giao Thừa 

Stay 2 nights anytime between now and the 3rd of January to get an extra special rate

CHECK RATE

Nghỉ 2 đêm bất kỳ từ thời điểm hiện tại đến ngày 3 tháng 1 để nhận thêm chi phí ưu đãi đặc biệt 

ĐẶT PHÒNG

Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho

New Year’s Eve

Date: Dec. 31, 2020

The Gala dinner at Azerai Can Tho kicks off with cocktails and canapes at 6:30pm, followed by dinner with special performances (and a lucky draw), and concludes with a midnight countdown and bubbles toast to welcome 2021.

Cost: VND 2.5 million++ per person.

CLICK HERE FOR FULL PROGRAM OF NEW YEAR’S EVE

Special promotion for New Years Eve dinner 

CHECK RATE

Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho

 

Tiệc Đêm Giao Thừa 

Ngày: 31 Tháng 12 2020

Tiệc Gala tối tại Azerai Cần Thơ bắt đầu với cocktail và ăn nhẹ lúc 6:30 chiều, sau đó là bữa tối với các màn trình diễn đặc biệt (và bốc thăm may mắn), kết thúc bằng màn đếm ngược lúc nửa đêm và nâng ly mừng năm mới 2021

Giá: 2,5 triệu VND ++ một người.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TIỆC ĐÊM GIAO THỪA

Khuyến mãi đặc biệt tiệc gala đêm Giao Thừa 

CHECK RATE

Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho

New Year’s Day

Date: Jan. 1, 2021

Ring in the New Year with a delicious festive brunch.

Cost: VND 1.2 million++ per person.

CLICK HERE FOR FULL PROGRAM OF NEW YEAR’S DAY

Ngày Đầu Năm Mới

Ngày: 1 tháng 1 năm 2020

Gõ cửa Năm Mới với một bữa brunch ngon miệng.

Giá: 1,2 triệu VND ++ một khách

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦY ĐỦ CỦA NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho
Christmas at Azerai Can Tho

For more information, please contact [email protected] or or call us at +84 (0) 292 3627 888. 

Stay 2 nights anytime between now and the 3rd of January to get an extra special rate

CHECK RATE

Christmas at Azerai Hue
Christmas at Azerai Hue
Christmas at Azerai Hue
Christmas at Azerai Hue
Liên hệ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ [email protected] hoặc gọi +84(0)292 3627 888

Tìm hiểu thông tin