Festive Season at Azerai La Residence – Hue

Azerai La Residence Hue Celebrates Festive Season with Host of Special Meals

Azerai La Residence, Hue extends the Festive Season for the whole months of December 2020 and January 2021

Whether you are celebrating a traditional Christmas meal with family or looking to enjoy a romantic evening with your loved ones, our talented Chef Hai has crafted “Festive Season Menu” for your unforgettable dining experience.

CLICK HERE FOR EVENT/PARTY MENU

Christmas at Azerai Hue
Christmas at Azerai Hue
Christmas at Azerai Hue
Christmas at Azerai Hue

Azerai La Residence Hue –  New Year’s Special Set Menu

Date: Jan. 31, 2020

Start with a welcome cocktail with nuts & olive available around the Lobby where we have the Ginger House and the Christmas tree for photo. Head toward Le Parfum for a sumptuous set menu, while a famous pianist from Hue will be playing from 19:00 to 22:00.

CLICK HERE FOR THE MENU

Cost:

  • VND 800,000 per adult.
  • VND 500,000 per child. (5-11 year-old)

CHECK RATE

Christmas at Azerai Hue
New Year at Azerai Hue
Christmas at Azerai Hue

For more information or to book a table, please contact [email protected]
or call us at +84 (0) 234 383 7475.

Azerai La Residence Hue – THỰC ĐƠN TIỆC Mừng Năm Mới

Ngày: 31/01/2020

Chương trình sẽ bắt đầu với cocktail chào đón tại sảnh Lobby, nơi khách sẽ thong thả hàn huyên cùng bạn bè, người thân và chụp ảnh lưu niệm với ngôi nhà gừng và cây thông Noel trước khi di chuyển vào nhà hàng Le Parfum để thưởng thức bữa tối trong nền nhạc du dương của nghệ sĩ piano nổi tiếng của Huế.

THỰC ĐƠN TIỆC MỪNG NĂM MỚI

Giá:

  • VND 800,000 người lớn
  • VND 500,000 trẻ em (5-11 tuổi)

ĐẶT PHÒNG

Christmas at Azerai Hue
New Year at Azerai Hue
Christmas at Azerai Hue

Để biết thêm chi tiết hoặc đặt bàn, vui lòng liên hệ [email protected]
hoặc số điện thoại +84 (0) 234 383 7475.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ [email protected] hoặc gọi +84(0)2343837475