Điều khoản & chính sách riêng tư

Bằng cách truy cập, xem và sử dụng, hoặc tiếp tục truy cập, xem hoặc sử dụng trang web (“Website”) này hoặc bất kỳ trang web thay thế nào, bạn được mặc định là đã đọc và đã đồng ý chấp nhận và tuân theo những điều khoản (“Điều khoản”) dưới đây đối với Azula Management Co. Ltd hoặc/và bất kỳ công ty nào quản lý, hoặc được quản lý, hoặc dưới sự quản lý chung của Azula Management Co. Ltd (được gọi chung là “Azula”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào, cách duy nhất là ngay lập tức ngừng sử dụng Website này. Chúng tôi có thể đôi khi thay đổi những Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào. Những thay đổi về Điều khoản sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Website này. Bằng cách truy cập, xem, hoặc sử dụng, hoặc tiếp tục truy cập, xem hoặc sử dụng Website này, bạn được mặc định là đã đọc và đã đồng ý chấp nhận và tuân theo những Điều khoản đã được sửa đổi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, tạm dừng hoặc ngừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Website này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể giới hạn khả năng truy cập của bạn với một vài tính năng, hoặc từ chối truy cập của bạn đến một phần hay toàn bộ Website này mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

1. Khi sử dụng và/hoặc tiến hành thanh toán trên Website này, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm những thông tin bên dưới (được gọi chung là “Thông tin Khách hàng”): 
tên của bạn, giới tính, thông tin liên lạc cá nhân và nơi làm việc, chức vụ, ngày tháng năm sinh và nơi sinh, hình ảnh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu và visa, thông tin lưu trú của khách hàng, bao gồm những nơi bạn từng ở, thời gian đến và đi, mặt hàng và dịch vụ đã từng sử dụng, những yêu cầu đặc biệt được đưa ra, những ý thích về dịch vụ (bao gồm sở thích về phòng và kỳ nghỉ), những số điện thoại đã gọi, số fax, tin nhắn, tin nhắn điện thoại đã nhận;
thông tin thẻ tín dụng, và chi tiết tài khoản và thông tin đăng nhập cho bất kỳ chương trình khách hàng thường xuyên nào của Azula (nếu có), của các hãng bay hoặc chương trình du lịch; những thông tin cần thiết cho những yêu cầu đặc biệt (ví dụ như chỗ ở hoặc dịch vụ đặc biệt cho tình trạng sức khỏe); thông tin, phản hồi và nội dung liên quan đến hình thức marketing bạn yêu thích mà bạn cung cấp cho những cuộc khảo sát, cuộc thi, ưu đãi trên những trang web của chúng tôi, hoặc ứng dụng, hoặc trang web và ứng dụng của những bên thứ ba;
thông tin được thu thập trong khi lưu trú tại khách sạn Azula, khu nghỉ dưỡng bằng hệ thống truyền mạch kín (CCTV), hệ thống internet (bao gồm mạng không dây có thể lấy dữ liệu liên quan đến máy tính, thiết bị thông minh hoặc thiết bị di động, hoặc địa điểm của bạn), thẻ chìa khóa và những hệ thống an ninh và công nghệ khác, thông tin được thu thập khi đang truy cập website này;
thông tin liên hệ và những chi tiết liên quan khác về nhân viên của những công ty, của những nhà cung cấp và những cá nhân khác mà chúng tôi hợp tác cùng (ví dụ như đại lý du lịch hoặc những người lên kế hoạch cuộc họp và sự kiện); và trong một vài trường hợp hạn chế, thông tin liên quan đến tín dụng của khách hàng. Bằng cách cung cấp thông Thông tin Khách hàng cho chúng tôi, bạn đã đồng ý và được mặc định là đã đồng ý cho phép việc chúng tôi thu thập dữ liệu, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, và chuyển các dự liệu cá nhân của bạn được quy định trong những Điều khoản này. Không ảnh hưởng đến những điều đã nêu ở trên, bằng việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin Khách hàng của bất kỳ bên thứ ba nào ngoài bản thân bạn (ví dụ một khách đi cùng), bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bên thứ ba đó cũng đồng thuận với việc chúng tôi thu thập dữ liệu, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và chuyển Thông tin Khách hàng của bên đó. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có quyền gửi cho chúng tôi một thông báo hợp lý đến địa chỉ info@azerai.com để rút lại sự đồng ý, hoặc được xem là đồng ý của bạn về việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và/hoặc chuyển Thông tin Khách hàng được quy định trong những Điều khoản này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc bạn rút lại sự đồng ý hoặc được cho là đồng ý của mình, bao gồm việc chúng tôi không thể tiến hành hoặc/và hoàn thành đơn hàng của bạn, xác nhận và/hoặc xử lý những khoản thanh toán trực tuyến và/hoặc cung cấp cho bạn những sản phẩm mà bạn đã đặt hàng.

2. Chúng tôi có thể, và theo đó, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ, phát tán và chuyển Thông tin Khách hàng và bất kỳ phần nào trong Thông tin Khách hàng để: cung cấp và tính phí chỗ ở trong khách sạn, các loại mặt hàng và dịch vụ, và những giao dịch khác sử dụng Website này; cung cấp dịch vụ tốt và phù hợp với bạn hơn, bao gồm những thông tin và dịch vụ từ một bên thứ ba (ví dụ như dịch vụ cho khách đi cùng tại khách sạn và khu nghỉ dưỡng Azula, những địa điểm tham quan địa phương và các lựa chọn cho phương tiện di chuyển);
phản hồi lại yêu cầu về thông tin và dịch vụ, bao gồm dịch vụ từ một bên thứ ba (ví dụ như nhà hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển); phản hồi lại với các chương trình khách hàng thường xuyên của Azula (nếu có);
hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với bạn, đối với tất cả những ai liên quan đến quá trình sắp xếp chuyến đi cho bạn (ví dụ: đại lý du lịch, người tổ chức đoàn du lịch hoặc công ty nơi bạn làm việc) và các nhà cung cấp (ví dụ: những công ty tín dụng, các nhà khai thác hàng không, và các chương trình khách hàng thân thiết của bên thứ ba); tiến hành nghiên cứu thị trường, mức độ hài lòng của khách hàng, khảo sát đảm bảo chất lượng dịch vụ, và các xúc tiến marketing và bán hàng, cung cấp để đảm bảo cho sự an toàn của nhân viên, khách hàng và những du khách khác;
quản lý ghi chép chung, đáp ứng các yêu cầu và quy định của pháp luật;
thử và đánh giá sản phẩm và dịch vụ mới, xử lý các đơn đăng ký tín dụng (nếu có thể).
Chúng tôi cũng có thể định kỳ sử dụng Thông tin Khách hàng để thông báo đến bạn những bước tiến mới, ưu đãi, dịch vụ mới. Bạn có thể chọn ngừng nhận những tin trên vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi đến info@azerai.com với tiêu đề “mailing list-opt out”.

3. Trong quá trình xử lý Thông tin Khách hàng, có thể cần phải tiết lộ và/hoặc chuyển Thông tin Khách hàng hay bất kỳ phần nào thuộc Thông tin Khách hàng trong nội bộ Azula hoặc các công ty trực thuộc Azula, nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và/hoặc những bên thứ ba liên quan khác nhằm những mục đích đã được nhắc đến ở mục 2 phía trên. Việc tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin sẽ được thực hiện dựa trên luật hiện hành.Theo thông lệ chung, chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào sở hữu bản ghi vật lý Thông tin Khách hàng dưới bất kỳ mục đích nào. Những trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển giao bao gồm:
khi bạn cho phép chúng tôi tiết lộ hoặc chuyển giao;
trong những tình huống khi chia sẻ và tiết lộ thông tin của bạn là cần thiết để cung cấp đến bạn sản phẩm và dịch vụ bạn mong muốn (ví dụ: một gói nghỉ dưỡng); khi công ty và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa Azula yêu cầu những thông tin này để có thể tiến hành những nhiệm vụ được quy định trong các thỏa thuận với Azula (ví dụ: xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, quản lý nghiên cứu thị trường hay dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu);
khi một khách sạn hoặc một công ty trực thuộc nào đó không còn là khách sạn hay công ty trực thuộc của Azula và quyền truy cập vào Thông tin Khách hàng là cần thiết để hỗ trợ hoạt động kinh doanh hoặc để đáp ứng những nghĩa vụ hợp đồng trong việc đảm bảo đặt trước cho những kỳ nghỉ hoặc sự kiện tương lai; trong trường hợp Azula được hợp nhất hoặc mua lại bởi một công ty khác;
để tuân thủ các yêu cầu và nghĩa vụ pháp luật và pháp lý hoặc những nghĩa vụ được quy định bởi các bộ luật hiện hành và yêu cầu của tòa án;
trong trường hợp khẩn cấp như để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của một cá nhân; hoặc
khi cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của bất kỳ trang web nào, của nhân viên chúng tôi, của những người sử dụng khác.

4. Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi địa chỉ IP của bạn nhằm giúp chúng tôi xác nhận danh tính và dữ liệu tài khoản của bạn, liên hệ với bạn, theo dõi lưu lượng truy cập và để quản lý hệ thống của chúng tôi. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được chuyển từ máy chủ của web đến trình duyệt của bạn và được giữ lại trên ổ cứng của máy tính. Tất cả những dữ liệu này đều vô danh và không được nối với bất kỳ dữ liệu nào khác (kể cả trên ổ cứng của máy tính hay trên thiết bị khác) hoặc Thông tin Khách hàng mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Dữ liệu này có thể được cung cấp cho những nhà cung cấp bên thứ ba nhằm phân tích và đo đạc số lượt truy cập Website này, thời gian trung bình dành cho Website này, lượt xem các trang, lưu lượng truy cập và những số liệu khác trên Website.

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể thỉnh thoảng truy cập vào tài khoản của bạn và những phần khác của dịch vụ khi điều này là cần thiết để xác định, điều tra, hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc để phản hồi những khiếu nại về dịch vụ.

Website có thể chứa đường dẫn, trình cắm, tiện ích hoặc những kết nối đến những trang khác và những trang khác cũng có thể cung cấp đường dẫn, trình cắm, tiện ích hoặc những kết nối khác đến Website này (được gọi chung là “Những trang thuộc bên thứ ba”). Những trang thuộc bên thứ ba này sẽ được vận hành bởi các bên khác ngoài Azula. Azula không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật hoặc nội dung của những trang thuộc bên thứ ba và không vận hành, không có quyền kiểm soát, cũng như không đại diện hoặc đảm bảo những gì liên quan đến nội dung, hoạt động, mặt hàng được bán và những dịch vụ được cung cấp hoặc được mua từ hoặc thông qua các trang thuộc bên thứ ba; hoặc tính sẵn có, tính chính xác, phù hợp, tính hợp pháp và độ tin cậy của bất kỳ các trang thuộc bên thứ ba nào. Chúng tôi bày tỏ rõ ràng sự từ chối tất cả mọi nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc truy cập và sử dụng những trang thuộc bên thứ ba, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát và tổn thất nào mà bạn có thể gánh chịu bởi sự truy cập và/hoặc sử dụng những trang thuộc bên thứ ba (ví dụ như virus, phần mềm gián điệp, phần mềm ác ý, lỗi, hoặc tài liệu gây hại trong những trang thuộc bên thứ ba). Chiếu theo đó, bạn đồng ý chịu tất cả rủi ro phát sinh từ việc truy cập và/hoặc sử dụng những trang thuộc bên thứ ba, và theo đó, miễn trừ, giải phóng và loại bỏ chúng tôi, một cách vô điều kiện và không rút lại, khỏi những cáo buộc chống lại chúng tôi liên quan đến những mất mát và tổn thất bạn chịu từ việc truy cập và/hoặc sử dụng những trang thuộc bên thứ ba.

Tất cả những phản hồi, dữ liệu, bình luận, gợi ý, ý tưởng hoặc những thứ tương tự mà chúng tôi nhận được qua Website này, thay vì qua Thông tin Khách hàng, được coi là những thông tin không bảo mật. Bạn đồng ý rằng bạn cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, không phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, và có thể cấp lại để sử dụng, điều chỉnh, sửa đổi, dịch, đăng tải, hiển thị, giao tiếp, chuyển tiếp, phát sóng, phát tán và tái sử dụng những thông tin không bảo mật này dưới bất kỳ cách nào và với bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi cho là phù hợp.

Website có những biện pháp bảo mật để tránh tổn thất, lạm dụng và thay đổi cũng như bảo vệ khỏi sự thu thập, sử dụng, phát tán hoặc chuyển giao thông tin trái phép dưới sự quản lý của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, không có một giao dịch dữ liệu nào trên mạng là an toàn tuyệt đối. Vậy nên chúng tôi không thể chắc chắn hoặc đảm bảo rằng sẽ không có bên thứ ba nào truy cập Thông tin Khách hàng của bạn trái pháp luật, và bạn phải chịu rủi ro khi truyền những thông tin đó. Theo đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ, hoặc liên quan đến mất mát, trộm cắp, hoặc truy cập, thu thập, sử dụng, sở hữu, phát tán, chuyển, sao chép, thay đổi, vứt bỏ,… một cách trái phép hoặc những hành động tương tự liên quan đến bất kỳ Thông tin Khách hàng nào được giữ và bảo quản bởi chúng tôi, trừ trường hợp gây ra bởi sự cố ý hay sai sót nghiêm trọng từ phía chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa và đề nghị bạn giữ tất cả những mã cá nhân và mật khẩu an toàn và tránh bị người khác truy cập được.

Bạn không được tái sử dụng, tạo ra những siêu liên kết (hyperlink) đến hoặc từ, phân phối, truyền tải, hiển thị, phát sóng, đăng tải, cấp quyền, sửa đổi, dịch, tạo ra những sản phẩm khác từ, chuyển giao, buôn bán với bất kỳ thông tin, tài liệu, dữ liệu, hình ảnh hoặc âm thanh nào chứa trên Website dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Azula; tuy nhiên, những thông tin đó có thể được tải xuống và sao chép lại hoàn toàn với mục đích riêng và phi thương mại. Không kể đến điều vừa nêu trước đó, bạn cũng đồng ý rằng sẽ không tái sản xuất, hiển thị, hoặc cung cấp truy cập đến Website này, ví dụ như bằng cách đóng khung, sao chép, liên kết, cào, truy cập dữ liệu trái phép, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ một phương thức công nghệ nào (kể cả những phương thức công nghệ trong tương lai). Bạn không được lạm dụng Website này hoặc sử dụng Website này cho những mục đích trái pháp luật hoặc trái phép, hoặc để tiến hành các hoạt động trái pháp luật hoặc trái phép trên hoặc thông qua Website này. Bạn đồng ý tuân theo pháp luật, quy tắc, quy định hiện hành và bạn là người duy nhất chịu toàn bộ trách nhiệm cho những hành động, hoặc thiếu sót của mình và tất cả những giao dịch xảy ra bằng tài khoản của bạn.

Tất cả bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế đã đăng ký, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc liên quan đến, và bất kỳ phần mềm ứng dụng nào, tất cả HTML, hoặc mã khác có trong Website này luôn luôn là tài sản của Azula hoặc người cấp phép cho nó, hoặc những bên thứ ba có liên quan. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, các nhãn hiệu, biểu tượng và nhãn hiệu dịch vụ (“Nhãn hiệu”) hiển thị trên Website này là tài sản của Azula hoặc các bên thứ ba có liên quan, và tất cả các quyền đối với Nhãn hiệu được Azula hoặc các bên thứ ba có liên quan bảo lưu rõ ràng. Bạn không được phép sử dụng tên “Azerai”, “Azula” hoặc bất kỳ Nhãn hiệu nào, kể cả trong bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu công khai nào, hoặc dưới dạng siêu liên kết, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Azula hoặc các bên thứ ba có liên quan.

Chúng tôi nỗ lực để chắc chắn rằng những thông tin trên Website này là chính xác, nhưng Azula sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào, hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến độ chính xác, độ xác thực, độ hoàn thiện hoặc tin cậy của thông tin, hoặc những thông tin được đưa ra sẽ luôn luôn liên tục, hoặc không có lỗi, hoặc không có thiếu sót, hoặc lỗi sẽ được chỉnh sửa, hoặc Website này không có virus hoặc các thành phần có hại nào.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về những mất mát và tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra (cho dù theo luật pháp hay công bằng, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sơ suất), bồi thường, quy chế hoặc khác) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự truy cập và/hoặc sử dụng, hoặc không thể truy cập và/hoặc sử dụng Website này hoặc những website và thiết bị khác. Mặc dù những điều đã nói ở trên, trong trường hợp chúng tôi chịu trách nhiệm cho những tổn thất và mất mát, bạn đồng ý rằng trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn liên quan đến những nguyên nhân được quy định bởi Điều khoản này không vượt quá giá của giao dịch đã làm phát sinh khiếu nại hoặc khoản thanh toán chúng tôi đã nhận được từ bạn (nếu có).

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về những thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hay do hậu quả của điều gì đó, hoặc mang tính trừng phạt, tổn thất lợi nhuận, kinh doanh, doanh thu, sự tín nhiệm, khoản tiết kiệm dự kiến, hoặc mất mát và tổn thất dữ liệu trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi Website này, hoặc bởi truy cập của bạn và/hoặc sự sử dụng hoặc không thể truy cập và/hoặc sử dụng Website này và bất kỳ website và các thiết bị khác, cho dù chúng tôi và đại diện của chúng tôi đã được thông báo, tư vấn, dự đoán trước khả năng xảy ra những tổn thất, cho dù những điều tương tự có phát sinh trong luật pháp, công bằng, hoặc trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sơ suất), bồi thường, quy chế, hoặc khác.

Những Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật Singapore, mà không ảnh hưởng tới bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Trong trường hợp tranh chấp, khiếu nại, hành động hoặc tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều khoản này, bạn phải tuân theo quyền tài phán không riêng biệt của tòa án Singapore, và bạn đồng ý không phản đối quyền tài phán này với lý do thiếu thẩm quyền nhân thân hoặc thụ lý vụ kiện sẽ gặp nhiều bất cập, hoặc những lý do khác. Không ảnh hưởng đến những điều đã nêu trên, bạn đồng ý rằng chúng tôi cũng có quyền bắt đầu tố tụng và kiện bạn tại bất kỳ khu vực tài phán nào. Trong trường hợp tranh chấp, khiếu nại, hành động hoặc tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều khoản này, chúng tôi tuân theo quyền tài phán không riêng biệt của tòa án Singapore, và bạn đồng ý không bắt đầu tố tụng hoặc kiện chúng tôi tại khu vực ngoài quyền tài phán của tòa án Singapore. Theo đó, bạn chấp nhận, và sẽ loại bỏ mọi biện pháp bào chữa với lý do thiếu thẩm quyền nhân thân hoặc thụ lý vụ kiện sẽ gặp nhiều bất cập đối với quyền tài phán của tòa án Singapore.

This site is registered on wpml.org as a development site.